Besök vår webbshop: shop.enertek.se!

Miljöpolicy

Energiteknik erbjuder kundanpassade solcellsanläggningar med strävan att nå kundens och samhällets miljökrav. Energiteknik har som målsättning att minska energiförbrukningen och miljöbelastningen i samhället. Vårt miljöarbete bygger på kretsloppsidén.

Vi har som mål att ha en fossilfri bilpark senast år 2025. Detta innebär att alla våra transportbilar skall drivas av el (som produceras av solenergi) i framtiden.

För att uppnå miljömål skall Energiteknik:

  • Följa gällande lagar och förordningar inom området.
  • Påverka företagets leverantörer och samarbetspartner att de så långt som möjligt erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Vidareutbilda anställda så att de utför uppdrag på miljömässigt bästa sätt.
  • Kontinuerligt verka för att skapa en arbetsplats som har en trivsam, säker och utvecklande arbetsmiljö.
  • Sortera avfall och restprodukter.
  • I bästa mån välja miljövänliga bilar för persontransport. Vi har t ex 3 st 100% elbilar typ Nissan samt ett antal plug-in laddhybridbilar.