Besök vår webbshop: shop.enertek.se!

Kvalitetspolicy

Energiteknik´s kvalitetsarbete bygger på kunskap, engagemang, förtroende och ansvar. Kundernas önskemål och krav tillgodoser medarbetarna genom ansvar från försäljning till slutbesiktning. Kunder skall bemötas med hög servicegrad och vi ska på ett positivt och kreativt sätt lösa problem. Arbete skall genomföras med hög grad av säkerhet och rätt utifrån gällande lagar och regler.

  • Leveranser ska ske med låg felfrekvens och hög leveransprecision.
  • Personalens kunskap skall kontinuerligt förbättras genom utbildning så att effektiviteten blir högre och förbättringar sker i en pågående process.
  • Kvalitetsarbetet pågår från första kundkontakt till slutlig leverans och driftsättning.