Övervakning solcellsanläggningar

Energiteknik har lösningar för övervakning och loggning av solcellsanläggningar. Presentation av data från anläggningen kan visas via hemsida, smartphone eller via stor display som tex kan placeras i entré till en byggnad.Solar-log övervakning

  • Övervakning produktion för solcellsanläggningar
  • Övervakning av förbrukare
  • Kontroll och styrning av förbrukare tex värmepumpar och belysning
  • Display för presentation av mätvärde (ej solar-log 250 eller 300)
  • Presentation av mätvärde via internet, hemsida, smartphone eller extern display
  • Enkel installation och konfigurering
  • Daglig, månad- eller årsvis rapportering via e-mail
  • Rapportering av larm och fel i anläggningen