Tillbehör för växelriktare

Tillbehör till växelriktare och solcellspaneler:
 
Överspänningsskydd för DC-matningen

Överspänningsskydd som ansluts mellan solcellerna och växelriktaren.
Skyddar växelriktaren och anläggningen vid överspänning som kommer från solcellspanelerna.

Överspänningsskydd för AC-anslutningen

Överspänningsskydd som ansluts mellan inkommande nät och växelriktaren.
Skyddar växelriktaren och anläggningen vid överspänning som kommer från nätet.
Ett bra tillbehör om huset i sig inte har något överspänningsskydd installerat på inkommande nät.

MC4 kontakt hane / hona

Kontakt för anslutning av solcellskablar till solcellspanel och växelriktare.

Solcellskabel

Dubbelisolerad 4mm² eller 6mm² för anslutning av solcellspaneler till växelriktare. 

Kontakta Gunnar Vidal