Ferroamp tillbehör

Tillbehör för Ferroamp energilösningar.

Kontakta Gunnar Vidal

Ferroamp fördelningsbox 5/8/15

Fördelningsbox för anslutning av enheter på DC nanogrid-nätet.

  • Avsäkring för varje enskild ansluten enhet
  • Säkring för anslutning av energihub
  • Finns som standard för 5, 8 eller 15 st enheter


Ferroamp Solcellsoptimerare SSO 8kW

För att ansluta en solcellsanläggning till Ferroamp energihub så används en SSO. Varje SSO är på 8kW max effekt och omvandlar solcellernas energi till 760VDC för anslutning till nanogrid DC-nätet.

  • Avstängning nära solcellssträng - säker elmiljö
  • Inbyggd strängövervakning och MPPT för maximal elproduktion
  • Låga omvandlingsförluster
  • Enkel installation med få kablar