Ferroamp Energilösningar

Energiteknik levererar, installerar, driftsätter och supportar Ferroamp energilösningar, dvs energihub, solcellsoptimerare (SSO), batteripack, DC-laddning för elbilar samt på sikt även backuplösningar vid strömavbrott.

Ferroamp har skapat EnergyHub-systemet, ett nytt framtidssäkert sätt att integrera solel, energilagring och elbilsladdning i ett system.

Filosofin är lika enkel som genial! En central nod, EnergyHub, kopplar samman distribuerade solsträngsoptimerare, likströmslaster och energilager via ett lokalt likströmsnät. Omvandlingen mellan elnät (AC) och likströmsnät (DC) sker i EnergyHub på en plats vilket gör att energi kan överföras på ett effektivt sätt och med minimala förluster jämfört med traditionella system.

Systemet är skalbart och kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter och det tillsammans med DC Nanogrid ger systemet flexibilitet och lätt att bygga ut om man vill expandera med fler solpaneler, ökad lagringskapaciteten eller i en nära framtid addera en DC laddare för elbilar.

Kontakta Gunnar Vidal