Ferroamp Energilösningar

Energiteknik levererar, installerar, driftsätter och supportar Ferroamp energilösningar, dvs energihub, solcellsoptimerare (SSO), batteripack, DC-laddning för elbilar samt på sikt även backuplösningar vid strömavbrott.

Det unika Ferroamp-systemet med en central EnergyHub omvandlar och optimerar solel och energilager. Det självreglerande likströmsnätet – DC nanogrid – kopplar samman enheterna så att energi överförs på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov.

Kontakta Gunnar Vidal

Ferroamp Energihub Wall-box 7/14kW

Ferroamp energihub är hjärtat i systemet. Den är länken mellan elanslutningen (400VAC) i huset och likspänningsnätet, DC-nanogrid, där alla tillbehör ansluts. 

En investering i EnergyHub-baserad solproduktion ger dig solel när solen skiner men också den unika fasbalanseringen som ger dig lägsta möjliga huvudsäkring så att du kan t ex ladda elbilen så effektivt som möjligt.

Ingående funktioner:

 • Omvandlare - för sol, vind och lagring
 • Bryggning - brygga mellan växel- och likströmsnätet
 • ACE teknologi - för strömutjämning mellan faser
 • Mätningar och analys - högupplösta mätningar för systemkontroll
 • Övervakning - Internetansluten övervakning och analys


Ferroamp Energihub XL rack 14/28kW

Ferroamp energihub är hjärtat i systemet. Den är länken mellan elanslutningen (400V AC) i huset och likspänningsnätet, DC-nanogrid, där alla tillbehör ansluts. 

En investering i EnergyHub-baserad solproduktion ger dig solel när solen skiner men också den unika fasbalanseringen som ger dig lägsta möjliga huvudsäkring så att du kan t ex ladda elbilen så effektivt som möjligt.

Ingående funktioner:

 • Omvandlare - för sol, vind och lagring
 • Bryggning - brygga mellan växel- och likströmsnätet
 • ACE teknologi - för strömutjämning mellan faser
 • Mätningar och analys - högupplösta mätningar för systemkontroll
 • Övervakning - Internetansluten övervakning och analys


Ferroamp Solcellsoptimerare SSO 6kW

För att ansluta en solcellsanläggning till Ferroamp energihub så används en SSO. Varje SSO är på 6kW max effekt och omvandlar solcellernas energi till 760VDC för anslutning till nanogrid DC-nätet.

 • Avstängning nära solcellssträng - säker elmiljö
 • Inbyggd strängövervakning och MPPT för maximal elproduktion
 • Låga omvandlingsförluster
 • Enkel installation med få kablar


Ferroamp batteripack

Batteripaket för anslutning på DC nanogrid. 

 • Energilagring och förflyttning av energi över tid
 • Effektkomplettering då effektbehovet är stort


Ferroamp fördelningsbox

Fördelningsbox för anslutning av enheter på DC nanogrid-nätet.

 • Avsäkring för varje enskild ansluten enhet
 • Säkring för anslutning av energihub
 • Finns som standard för 4 eller 8 st enheter men kan utökas vid behov