Produktionsdisplayer

Energiteknik tillhandahåller ett antal olika typer av displayer för presentation av produktionsdata.
Vi har displayer för placering både inom- och utomhus.
Här visas endast ett litet urval av våra produkter. Alla displayer går att beställa med egen bakgrund, tex logotyp.


Display för inomhusbruk

Visar:
- Aktuell produktion i W eller kW
- Dagens produktion i kWh eller MWh
- Produktion sedan start av anläggning i MWh

alt:
- Aktuell produktion i W eller kW
- Produktion sedan start av anläggning i MWh
- CO2 besparing

alt:
- Aktuell produktion i W eller kW
- Produktion sedan start av anläggning i MWh
- Husets aktuella förbrukning

Display för utomhusbruk

Visar:
- Aktuell produktion i W eller kW
- Dagens produktion i kWh eller MWh
- Produktion sedan start av anläggning i MWh

alt:
- Aktuell produktion i W eller kW
- Produktion sedan start av anläggning i MWh
- CO2 besparing

alt:
- Aktuell produktion i W eller kW
- Produktion sedan start av anläggning i MWh
- Husets aktuella förbrukning


Kontakta Gunnar Vidal