Besök vår webbshop: shop.enertek.se!

2021-09-24 - Påverka dina elkostnader
med hållbar solelsproduktion

Denna sommar har elpriserna varit ovanligt höga och det gynnar dig med solceller!

Vardagar samt mellan 08.00 – 18.00 är elpriset som högst och det är också då solcellerna producerar som mest! Elpriserna följer tillgång och efterfrågan på el och genom att installera solceller kan du bidra med att både minska elproduktionsbehov och minska dina kostnader.

 

Bilden visar:

Övre bild Elpriser

Nedre bild solcellsproduktion

 

Hör av dig till oss om du vill resonera kring hur du kan bidra till hållbar elproduktion!