Besök vår webbshop: shop.enertek.se!

2015-11-26 - Paketleverans 19,8kW
19,8kW solcellsanläggning till kund på Västkusten

Vi har levererat en nätansluten solcellsanläggning på 19,8kW till en ladugårdsbyggnad några mil utanför Kungälv.
Systemet består av 66 st 300W paneler och 2 st växelriktare på vardera 10kW.
Övervakning sker via solar-log 1200 inkl förbrukningsmätare vilket innebär att vi kontinuerligt
fjärrövervakar anläggningen och ser både produktion och förbrukning för byggnaden.