Besök vår webbshop: shop.enertek.se!

Använd Skattereduktion för Grön Teknik!

Från 1 januari 2021 kan man få ett skatteavdrag för investeringar i så kallad grön teknik. Skatteavdraget ersätter det tidigare solcellsstödet och ladda-hemma-stödet och gäller privatpersoner. Skatteavdraget får man vid installation av Grön teknik. För att ta del av skattereduktionen skall alltid installationen ingå, det innebär att du antingen enbart kan köpa installation av solcellsprodukter alternativt köpa installation tillsammans med solcellsprodukter. Det går dock inte att använda skattereduktion för enbart inköp av produkter för Grön teknik. I skattereduktionen ingår inte kringkostnader i skattereduktionen så som restid, byggställning, annan utrustning och maskiner.

Dessa skattereduktioner ges för grön teknik:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Vid totalentreprenad, dvs installation av Grön teknik till fast pris, kan kostnaderna för arbete och material beräknas till 97 procent av totalpriset för hela installationen. Denna schablon är Skatteverkets riktlinje och baseras på att det finns kringkostnader som ej omfattas av skattereduktionen för Grön teknik.

Det nya gröna skatteavdraget fungerar ungefär som ROT/RUT-avdraget och avdraget är redan gjort när du får din faktura. Du som kund behöver inte göra någon ansökan eller liknande, det enda vi behöver av dig är ditt personnummer, fastighetsbeteckning alternativt bostadsrättsföreningens org.nummer och lägenhetsnummer. Gäller bidraget flera personer i hushållet då behöver vi personnummer och namn på samtliga ägare.

Avdraget uppgår till max 50 000 kronor inkl. moms per år och per person. Är ni flera ägare av fastigheten så har var och en rätt till skatteavdraget på 50 000 kronor. Tänk bara på att ni ska ha utrymme för avdraget i skattedeklarationen, avdraget baseras på din inkomst och preliminärskatt du betalar under året.

Det kommer att vara möjligt att söka det här avdraget mer än en gång och eftersom skattereduktionen gäller per kalenderår har du möjlighet att ansöka nästkommande kalenderår igen. Du kanske köper solcellsanläggning med installation ena året och året därefter vill du investera i t.ex. installation av batterilagringssystem eller laddningspunkt för elbil. Viktigt är att varje enskilt projekt avslutas inom kalenderåret för att ta del av årets skattereduktion.

För mer information gå in på www.skatteverket.se. På “Mina sidor“ kan du bland annat söka information om utrymme för skattereduktion, utnyttjat utrymme och fastighetsbeteckning.